Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Yatırım Süreci

DOSB

Yatırım Süreci

Düzce Organize Sanayi Bölgemizde (DOSB) yatırım yapmaya ilişkin süreçler
ve kriteler aşağıdaki gibidir.

01

BAŞVURU

Yatırım Bilgi Formu ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

02

DEĞERLENDİRME

Başvuru Dosyası eksiksiz ise firmanın başvurusu Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili sonuç Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya bildirilir.

03

ARSA TAHSİS

Arsa tahsisinin kesinleşebilmesi için, Başvuru Sahibi Yatırımcı tarafından Arsa Tahsis Taahhütnamesi Bölge Müdürlüğüne sunulur.

Arsa Tahsisi ile ilgili detaylı bilgi Düzce Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

04

İNŞAAT

Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yatırım yapan Firmanın Yapı Ruhsatı alarak, inşaata başlaması gerekmektedir.

Firma, Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatına uygun olarak hazırlamış olduğu projeleri ile birlikte başvuru dosyasını eksiksiz olarak Düzce Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra,   Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenir.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü İmar ve İnşaat Biriminden Yapı Ruhsatı ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.

05

ÜRETİM

Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak üretime geçilmesi gerekmektedir.

Yapılan inşaatlar, makine ve ekipmanlar Düzce Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde incelenir.

Firma Yapı Kullanma İzin Belgesini almak için başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir. Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü İmar ve İnşaat Biriminden alınabilir.

Üretime başlayan Firmanın, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekmektedir. Altyapı bağlantılarının kontrolü Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerince incelenerek Bağlantı İzin Belgesi düzenlenir. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için firma başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğünce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  düzenlenir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü Çevre ve Altyapı Biriminden alınabilir.

06

ALTYAPI HİZMETLERİ

Firmanın Altyapı hizmetlerinden faydalanmak için Yapı Kullanma İzin Belgesini almış olması ve ilgili kullanım sözleşmelerini imzalamış olması gerekmektedir.

Elektrik kullanımı ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğünün Elektrik Biriminden,

Doğalgaz kullanımı ilgili bilgi Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından, 

Su (içme suyu, kullanma suyu, yağmur suyu) ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Altyapı Biriminden, 

Atıksu Arıtma ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğü Çevre ve Altyapı Biriminden alınabilir.

Kimler Başvurabilir?

  • Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 101. maddesi kapsamına girmeyen üretim konularında faaliyet gösteren yerli veya yabancı yatırımcılar.

İletişim Bilgilerimiz