Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

İmar ve Ruhsat

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı:

01 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren 7033 sayılı SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'unun 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrası ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2 inci maddesine "Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı veren idareler tarafından aranır."

Bölgemizdeki Belediyece düzenlenen İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alımı öncesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden sanayi siciline kayıt uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. 

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaatına başlamak isteyen tüm üyelerimize yapı ruhsatları ve üretime geçecek üyelerimize ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri, Bölge Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir.

Yapı ruhsatı almak için:

  • Jeolojik Zemin etüdünün yapılması,
  • Çed Raporu / Çed ön araştırma raporu veya Çed gerekli değildir yazısının Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden alınmış olması zorunludur.
  • Bölgemiz 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olup, inşaatların Kapı Denetim Firmalarınca denetlenmesi zorunludur.
  • YAPI RUHSATI alındıktan sonra, Abone sözleşmesi yapılarak ŞANTİYE ELEKTİK VE SU BAĞLANTISI İZNİ Bölge Müdürlüğünce verilir.İletişim Bilgilerimiz