Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Düzce'mizi Tanıyalım

Eğitim
Düzce'mizi Tanıyalım

Eğitim

Düzce'deki Eğitim İle İlgili Bilgilendirme

Cumhuriyetimizin ilanından önce eğitim ve öğretimin medreselerde sürdürüldüğü Düzce'de, ilk defa 1871 yılında 30 öğrenciyle açılan Merkez Rüştiyesi ile modern eğitime geçilmiştir. Cumhuriyetle birlikte, şehirleşme hızının artmasıyla ve nüfusun yoğunlaşmasıyla birlikte eğitim ve öğretim alanında büyük gelişmeler sağlanmıştır.

İLKÖĞRETİM
Düzce'de 148 İlköğretim Okulu ve 20 Ortaöğretim Okulunda eğitim-öğretim yapılmaktadır. 1.527 öğretmen İlköğretim Okullarımızda görev yapmaktadır. Yine ilimizde bir Anaokulu, 62 anasınıfında okul öncesi eğitimi verilmekte ve bir okulumuzda ise Ortopedik engellilere eğitim yapılmaktadır. Düzce İl Genelinde Okul Öncesi öğrenci sayısı 966, İlköğretim öğrenci sayısı ise 44.246'dır. Her iki depremden de çok fazla etkilenen eğitim kurumlarının yeniden inşaası ve onarımı Milli Eğitim Bakanlığınca ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürülmektedir.

ORTAÖĞRETİM
Düzce Merkezde 1 Genel Lise, 1 Anadolu lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Teknik Lise, 1 Anadolu Teknik Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi ve 1 Süper Lise bulunmaktadır. Düzce'nin ilçeleri; Akçakoca'da Süper Lise, Cumayeri'nde 1, Çilimli'de 1, Gölyaka'da 1, Gümüşova'da 1, Kaynaşlı'da 1 ve Yığılca'da 1 adet lise bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 474 öğretmen ile 9.128 öğrenciye eğitim verilmektedir. Düzce Endüstri Meslek Lisesi fabrikası olan tek Endüstri Meslek Lisesi'dir. Endüstri Meslek Lisesinde 9 bölüm bulunmaktadır. Düzce Merkezdeki Çıraklık Eğitim Merkezi'nde 1.013 öğrenci 40 meslek dalında eğitim görmektedir. Akçakoca'da bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi'nde ise 100 öğrenci 17 meslek dalında eğitim görmektedir. Düzce İl Genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde bulunmaktadır. Bu merkezlerde İngilizce, Almanca, Kumaş Boyama, Anne Çocuk Eğitimi-AÇEP, Bilgisayar, Kırkyama, İnşaatçılık, Elektrikçilik, Okuma-Yazma, Ateşçilik, Kırkpare, Halk Oyunları, Nakış, Giyim, Folklor, Makine Nakış, Enstrüman, El Sanatları, Botik ve Makrome olmak üzere 20 dalda toplam 2.683 kursiyere yaygın eğitim verilmektedir. Düzce İl Merkezinde 1 adet Ortopedik Engelliler Okulu ve 1 adet de Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Düzce İl Genelinde 1.067'si sınıf öğretmeni ve 1.159'u branş öğretmeni olmak üzere toplam 2.226 öğretmen görev yapmaktadır.

ÖZEL OKULLAR
Düzce Merkezde depremden önce 4 adet Özel İlköğretim Okulu bulunmaktayken bu sayı depremden sonra 2'ye düşmüştür. Özel Lise sayısı ise depremden önce 2 iken depremden sonra 1'e düşmüştür.
Düzce Merkezde 6 adet, Akçakoca'da 1, Gölyaka'da 1 ve Gümüşova'da 1 adet Özel M.T.S.K. bulunmaktadır. Düzce'de toplam 6 adet Özel Dersane bulunmaktadır. Düzce Merkezde 2 adet Özel Kurs bulunmaktadır. Düzce İl genelinde toplam izci öğrenci sayısı 2.400'dür. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde tarihi Düzce Lisesi başta olmak üzere 3 Lise, 4 İlköğretim Okulu ve Düzce Öğretmenevi yıkılmıştır. Aynı felakette 2 adet lise ve 6 adet İlköğretim Okulu ve Düzce Çıraklık Eğitim Merkezi aynı depremlerde az hasar almıştır. Depremlerle yıkılan okulların bir çoğunun yeniden yapılması için planlaması yapılmış olup, bazılarında da yapımı başlanmış ve tamamlanmıştır. Orta ve az hasar gören okullarda ise onarım yapılmaktadır. Yıkılan okulların bazılarının yeni binaların yapımını bazı özel kuruluşlar üstlenmiştir. Diğer okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacaktır. (Rakamlar Kasım 2002 itibariyledir.)

YÜKSEKÖĞRETİM
Düzce'de yükseköğretim, 1975-1976 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretime açılan Düzce Meslek Yüksekokulu ile başlamıştır. 1982 yılına kadar aynı bakanlığın yönetiminde faaliyetlerine devam eden yüksekokul, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi'ne, 1992 yılında da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bolu ve Düzce'de mevcut bulunan eğitim kurumlarını bünyesine alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yeni fakülte ve yüksekokulların da eklenmesiyle 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kuruluşuyla birlikte Düzce'ye yeni akademik birimler kazandırılmıştır. Teknik Eğitim Fakültesi ve Orman Fakültesi'nin ardından, 1996 yılında Tıp Fakültesi eğitime başlamıştır. Düzce Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde eğitime devam etmektedir. Akçakoca ilçesinde ise Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitenin Düzce İlindeki birimlerinde toplam 4200 öğrenci eğitim görmekte olup akademik personel sayısı 300'dür.

Teknik Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nin Temel Tıp Bilimleri bölümü Düzce Merkez'e 8 kilometre uzaklıkta bulunan Konuralp kampüsündedir. Tıp Fakültesi'nin diğer bölümleri ise AİBÜ Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin faaliyet gösterdiği Düzce'ye 5 kilometre uzaklıktaki Konuralp merkezdeki kampüstedir. Düzce Meslek Yüksekokulu ile Düzce Sağlık Yüksekokulu, Düzce şehir merkezindedir. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu Akçakoca ilçesinde bulunmaktadır.İletişim Bilgilerimiz