Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetlerimiz

Elektrik Hizmetleri
Hizmetlerimiz

Elektrik Hizmetleri

Düzce Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1344-6/974 Lisans numarası ile 18.10.2007 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreyle "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı'' almıştır. DOSB'un elektrik ihtiyacı TEİAŞ'a ait Düzce OSB  154/34,5kV indirici TM’den  karşılanmaktadır. DOSB'un elektrik dağıtımı 34,5kV yer altı  şebekesi ile yapılmıştır. DOSB elektrik şebekesinin işletmesini, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunulmak üzere, OG-AG şebekesi, dağıtım - tevzi kabinleri ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcısına 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verilmektedir.

DOSB'un kurulu gücü; trafo toplamı 80 MVA - çekilen fiili max. Puant gücümüz 20,5 MW'dır.
Tüketim; aylık tüketim 9-10  milyon kWh arasında - toplam tüketim 110.000.000 kWh'dır. (2022 yılı )

DOSB katılımcıları TEİAŞ'a ait Düzce OSB TM'de  kurulu bulunan 50(63) MVA'lık 154/34,5kV  tahsisli 2(iki) fiderden enerji almaktadır.İletişim Bilgilerimiz