Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Kurumsal

Kurumsal

Başkanın Mesajı

DOĞRU KARARLAR VE POLİTİKALARLA KENTİN GELİŞMESİ

Düzce, Batı Karadeniz Bölgesinde, Ankara ve İstanbul gibi iki önemli metropol arasında çok özel bir jeopolitik konuma sahip, farklı kültürlerin kaynaştığı, mavi ile yeşilin buluştuğu Türkiye’nin nadide şehirlerinden biridir.

Ülkemizin en genç ili olmasına rağmen İlimiz, özellikle il olduğu 1999 yılından itibaren gösterdiği hızlı gelişme ile her alanda önemli başarılar elde etmiştir. Gerçekleştirdiği sanayileşme hamlesiyle ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Coğrafi konumundan doğan avantajları sebebiyle aynı zamanda “sanayi kuşağı” üzerinde yer alması nedeniyle yatırımcılar için çekim merkezi olmuş bir ilimizdir.

OSB’lerin kuruluş amacı; az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırmak, istihdam politikalarını desteklemek, sanayicilerimizin sanayi parseli ihtiyaçlarını karşılamak, modern ve sağlıklı ortamlarda çalışma imkânı sağlamak, sanayileşmenin dengeli dağılımıyla düzenli kentleşmeyi sağlamaktır. OSB uygulamasıyla, plansız kent ve sanayi gelişimine son vermek ve çevre problemlerini ortadan kaldırmak için geleceğe dönük sanayi odaklı planlı bir kent kurulması hedeflenmiştir. Bu hedef için, Kent Planlama İlkeleri temel alınmıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana 26 yıllık süreçte Düzce ilinde yatırımın lokomotifi olan Düzce Organize Sanayi Bölgesi kentimizin gururudur. Düzce sanayisine değer yaratan, kent ve ülke ekonomisine katkı sunarak,  üretimleriyle kıtalar arası sınırları kaldırmak için 1996’da yola çıkan Düzce OSB, üretim bayrağını 169 hektarlık alanında dalgalandırmaktadır. 70 sanayi parselinin tamamı firmalara tahsis edilmiş olup bu parsellerin de 52 tanesinde üretim yapılmaktadır. Bu 52 tesiste yaklaşık 6.750  kişi istihdam edilmektedir. Tahsis yapılan sanayi parsellerinin sektörel olarak dağılımına bakıldığında otomotiv yan sanayi, metal ve tekstil ağırlıklı sektörlerdendir. Düzce Organize Sanayi Bölgesi 2004 Yılı sonrasında en hızlı büyüyen OSB’dir. Organize Sanayi Bölgemizin Alt yapısı (Bölgemiz iç yolları - Yağmur suyu şebekesi - Atık su şebekesi -Telekomünikasyon şebekesi - Doğalgaz şebekesi - Enerji nakil hattı ve bölge içi AG - OG elektrik şebekesi) % 100 tamamlanmıştır.

Ar-Ge ve inovasyona hakim büyük firmalara ev sahipliği yapan bölgemiz, civardaki diğer işletmelerin Ar-Ge merkezleriyle kentte inovasyonu ve paylaşımcılığı özendirme amacı gütmektedir. İlimizdeki Yatırımcılara destek sunan endüstri üssü kimliğiyle değer üreten Düzce OSB, yatırımlarının kalitesini ve ölçeğini de her geçen gün artırmak için büyük efor sarf etmektedir.

Tekstilden metale, makineden otomotive, mobilyadan gıdaya kadar farklı birçok kalemdeki işletmelerimizin Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok ihracat yapan firmalarından olmaları da bizler için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.

Sanayicilerimizin destekleriyle ve güvenleriyle geldiğimiz bu makamın kıymetini bilenlerden, nitelikli faaliyet ve projeleriyle taşı gediğine koyan OSB’lerden biri olarak en büyük hedefimiz ise, katma değer yaratan bütün sektörlerimizle daha fazla kucaklaşmak, ileri teknoloji kullanımı yüksek işletmelere köprü olmak ve firmalarımızın niteliklerini deniz aşırı ülkelerde daha fazla tanıtabilmesine olanak sağlamaktır.

Sinan Kadri KARAMAN / Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanıİletişim Bilgilerimiz