Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Kurumsal

Tarihçe
Kurumsal

Tarihçe

Bölgemizin kuruluş çalışmaları Bolu Valiliği tarafından 1994 yılında başlamış 1996 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yer seçim komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Bakanlığın olumlu görüşü ve Devlet Planlama Müsteşarlığının onayı ile 43 sayılı sicil numarası alarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre özel hukuk tüzel kişiliği olarak kurulan Düzce OSB yine aynı kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir.

1996 yılında kurulan Bölgemizde 2004 yılına kadar 3 adet işletme faaliyette iken İlimizin 5084 sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki’ hakkındaki kanun kapsamına alınmasıyla Bölgemize yoğun talep olmuştur. 2005 yılında yatırımlara hızlı bir şekilde başlanmış ve 2006 – 2007 yıllarında yatırımların büyük bir kısmı tamamlanmış ve üretime geçilmiştir.

Kuruluşu itibariyle Müteşebbis heyet tarafından yönetilen Bölgemiz OSB mevzuatı gereğince faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına ulaşması sonucu 28.02.2011 tarihinde Genel Kurul ile sanayicilerimiz tarafından yönetilmeye başlamıştır.İletişim Bilgilerimiz