Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetlerimiz

 Çevre
Hizmetlerimiz

Çevre

DOSB sınırları içerisinde faaliyette bulunan işletmelerin çevreye olan her türlü etkilerini değerlendirmek ve denetlemek, çevrenin sürdürülebilir korunması amacıyla düzenli saha kontrolleri yaparak işletmelerde temiz üretim, atıkların azaltılması, atıkların bertarafı, uygunsuz durumları tespit etmek ve bunları ilgili firmalara/şahıslara bildirerek, acil önlemlerin alınmasını/aldırılmasını sağlamak ve alınan çevresel izinlerin kontrolleri OSB Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Düzce Organize Sanayi Bölgesi sağlık koruma bandında yer alan park alanlarının “Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. Bu seferberlik kapsamında, 2009 - 2010 yıllarını kapsayan dönemde toplam 12.000 m²’lik alana 1.000 adet fidan dikilmiştir. Fidan seçiminde ve dikim çalışmalarında, Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şubesi ile koordineli olarak çalışılmış ve ağaçlandırma çalışması yapılacak alanlara dikilmek üzere iğne yapraklı ağaç türleri olan sedir, ladin ve servi fidanları tercih edilmiştir. İletişim Bilgilerimiz