Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetlerimiz

Elektrik Hizmetleri
Hizmetlerimiz

Elektrik Hizmetleri

Düzce Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1344-6/974 Lisans numarası ile 18.10.2007 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreyle "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı'' almıştır. DOSB'un elektrik ihtiyacı TEİAŞ'a ait DOSB Kaynaşlı TM’den 154/34,5kV indirici trafo merkezi ile karşılanmaktadır. DOSB'un elektrik dağıtımı 34,5kV yer altı ve havai kablo şebekesi ile yapılmıştır. DOSB elektrik şebekesinin işletmesini, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunulmak üzere, OG-AG şebekesi, dağıtım - tevzi kabinleri ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcısına 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verilmektedir.

DOSB'un kurulu gücü; trafo toplamı 80 MVA - çekilen fiili max. Puant gücümüz 20,5 MW'dır.
Tüketim; aylık tüketim 8-9 milyon kWh arasında - toplam tüketim 95.808.320 kWh'dır. (2018 yılı )

TEİAŞ 154/34,5 İndirici Merkezi; DOSB katılımcıları TEİAŞ'a ait, Kaynaşlı sınırları içinde kurulu bulunan 50 MVA'lık 154/34,5kV. Kaynaşlı TM.'den tahsisli 1 fiderden enerji almaktadır.Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz