Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Haberler

Yatırım alanlarının belirlenmesi
Haberler

Yatırım alanlarının belirlenmesi

OSB’ler, teknoparklar (TGB’ler), endüstri bölgeleri (EB), serbest bölgeler (SEB) ve sanayi siteleri (SS) için yeni bir dönem başlıyor.

Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık OSB’ler, TGB’ler, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgeler için çileli bekleyiş devri kapanıyor, süreç makaslamalarla birlikte 30 güne düşüyor

YATIRIM “ANINDA” BAŞLAYACAK:  OSB’ler, teknoparklar (TGB’ler), endüstri bölgeleri (EB), serbest bölgeler (SEB) ve sanayi siteleri (SS) için yeni bir dönem başlıyor. Yeni kurulacak olan planlı sanayi (yatırım) bölgelerinde üretim sürecini hızlandırmak için olumlu bir adım atıldı. Söz konusu alanların uygun görülenlerinin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanmış olan “Yatırım Alanların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” bugün 30612 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu eksende kurulacak bölgeler için kuruluş süreci hızlanacak ve yatırımların bir an evvel başlaması sağlanacak.

KAMULAŞTIRMA TOPUNA GİRİLMEDE:  Planlı yatırımın en koordine üsleri olan EB, SEB, OSB, TGB ve SS gibi yatırım bölgeleri için yer seçimi süreçlerinin 1 yılı aştığının ve zaman zaman kangrene dönüştüğünün bilinciyle hareket eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, böylelikle kamulaştırma bedeline karşı açılan davaların da önüne geçmiş olacak. Yönetmelikle birlikte, talepleri kısa sürede değerlendirme yönünde güçlü bir adım atan bakanlık; yatırımcının arazi temini maliyetlerini azaltmayı ve kamulaştırma topuna girmeden hazine arazilerini değerlendirebilmeyi öngörüyor. Yatırım Alanların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’le müteşebbislerin yatırımları ekonomiye hızla kazandırılacak.

TESPİT GÖREVİ “SANAYİ”DE: Buna göre, çevre düzeni ve nazım imar planları kararlarına uyumlu olan alanların tespiti Bakanlık tarafından yapılacak. Tespit edilen alan içinde sınır, plan ve altyapı bütünlüğü açısından teknik zorunluluk arz eden durumlarda kısmi oranda şahıs arazileri de yer alabilecek.

GÖRÜŞ VERMEMEK “EVET” SAYILACAK:  Yatırım için uygun alanları öncesinden tespit edecek olan Yönetmeliğin “Yatırım Alanlarının Yer Seçimi Etüt Raporunun Değerlendirilmesi, Sınırlarının Kesinleştirilmesi ve Statüsünün Belirlenmesi” başlıklı Üçüncü Bölümü’nde yer alan 12’nci maddenin 2’nci fıkrası uyarınca, “Mevzuat ile korunan alanlar hariç olmak üzere, kurum ve kuruluşların 30 gün içerisinde görüşlerini bildirmemeleri halinde, uygun görüş vermiş oldukları kabul edilir” ifadesine yer verildi.  

KİMLER GÖRÜŞ VERECEK?:  Yatırım alanlarının yerinin belirlenmesine ilişkin görüş alınacak kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İl Özel İdaresi veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili belediyeler olarak belirtildi. 

 Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz