Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Haberler

OSBÜK Genel Kurulu 5 Temmuz tarihinde
Haberler

OSBÜK Genel Kurulu 5 Temmuz tarihinde

17. Olağan Genel Kurul Toplantısı;

OSBÜK 17. olağan genel kurul toplantısı 5 temmuz 2019 cuma günü, TOBB konferans salonunda yapılacaktır

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin “Genel Kurul” başlıklı 83’ncü maddesi gereği, Kuruluşumuzun 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı;

TARİHİ VE YERİ:

a) 17. Genel Kurul Üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması şartı olan ilk toplantı 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 1000’da, TOBB İkiz Kuleleri C Kule 16. Kat Dumlupınar Bulvarı No: 252 Çankaya Ankara adresinde bulunan “OSBÜK Merkezi”nde,

b) Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı;

5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 1430’da, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle” Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya Ankara adresinde bulunan “TOBB Konferans Salonu”nda yapılacaktır.

Bu sebeple; OSBÜK Temsilcilerini şuana kadar bildirmeyen OSB Yönetimlerimizden, Müteşebbis Heyet/Genel Kurul Kararları beklenmektedir.

OY HAKKI VE TEMSİL:

Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Mevzuat gereği Vekaleten Genel Kurula katılım olmayacaktır.

Gündem

Yoklama ve açılış,

2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması (Başkan, Başkan Vekili ve bir Kâtip Üye),

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4. Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

5. Denetim Kurulu 2018 yılı raporunun okunması ve görüşülmesi,

6. 31.12.2018 tarihli Bilanço ve Gelir – Gider Tablolarının okunması, görüşülmesi ve karara

bağlanması,

7. Yönetim Kurulu’nun ibrası,

8. Denetim Kurulu’nun ibrası,

9. 2019 yılı kayıt ücreti, üye aidatı, gecikme faizi oranları ve ödeme şekil şartlarının tespiti,

10. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret ve huzur hakkı ile yolluk

miktar ve esaslarının tespiti,

11. 2019 yılı çalışma programı ve bütçesi ile bütçe talimatının görüşülmesi ve karara bağlanması,

12. Süresi biten yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin yerine 4 yıllık süre için

yenilerinin seçilmesi,

13. Doğal Gaz Sayaç Kalibrasyonu Tesisi kurulmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. OSB’lerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesi,

15. Dilek ve temenniler.Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz