Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Haberler

MARKA’DAN Düzce’ye destek
Haberler

MARKA’DAN Düzce’ye destek

Ajans ayrıca Düzce’de imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın sağlanması için açılacak merkezi destekleyecek.

Bir dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten, endüstrinin içinden gelen Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun Genel Sekreterliğini yaptığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), sanayiye ve mesleki eğitime sunduğu katkıyı derinleştirdi. Ajans, bölgesinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Ajans ayrıca Düzce’de imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın sağlanması için açılacak merkezi destekleyecek.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI KATKI Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini kapsayan faaliyet alanıyla sanayi işletmelerini geliştirecek önlemler alan MARKA, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki iş birliğini, koordinasyon ve eşgüdümü sağlıyor. Yerli-yabancı yatırımcı ve girişimcilere mali destekler sunan Ajans, aynı zamanda ulusal planlarda sıklığı giderek artan bir şekilde mesleki ve teknik eğitim imkânlarının geliştirilmesi için de hizmet sunuyor. MARKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı bütçe sunumunda dile getirilen, “Mesleki ve teknik eğitimin OSB’lerde verilebilmesi için teknik liselerin, meslek yüksekokullarının ve üniversitelerin irtibat ofislerinin de bulunacağı eğitim kampüsleri oluşturulması” hedefine paralel şekilde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için mali destek sağlıyor.

ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının belirlenen öncelikler doğrultusunda, bölgesinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusundaki çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bu amaçla büyük bütçeli altyapı veya işletme desteklerini içeren güdümlü proje destekleri sunduklarını anlatan Çöpoğlu, bölgesel öncelikler çerçevesinde dönemsel olarak tasarlanan mali destek programları ve yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırmak üzere sağlanan teknik destek programları gibi çeşitli destek enstrümanları kullanıldığını anlattı.

11 MİLYON BÜTÇELİ Genel Sekreter Dr. Çöpoğlu, Ajans destekleriyle hayata geçecek projeler hakkında bilgi verdi. Ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünün yetiştirilmesine, ülkenin istihdam imkânlarını arttırıcı eğitim çalışmalarına ve firmaların yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen  “İMES İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” projesinin, yaklaşık 11 milyon lira maliyetli bir güdümlü proje olduğunu kaydeden Çöpoğlu, “Proje tamamlandığında; talep eden firmaların ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli personel açığının kapatılması için her yıl yaklaşık 2 bin kişiye uygulamalı mesleki yetkinlik geliştirme eğitimleri verilecek; bu eğitimleri alan vasıfsız veya kısmen vasıfsız kişiler hızla istihdam edilecek. Ar-Ge yapmak isteyen işletmeler, merkezin sahip olduğu tasarım ve ileri mühendislik programlarından yararlanabilecek, prototipleme, imalat, test ve ölçüm imkanlarına erişim sağlayacaklardır” dedi.

İHTİYACI KARŞILAYACAK Dr. Çöpoğlu, Düzce’de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temininde güçlük çektiği nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve nitelikli istihdam ve strateji geliştirme merkezinin MARKA’nın yaklaşık 4,5 milyon liralık desteğiyle kurulacağını söyledi. “Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi”nin imalat sektörünün mesleki eğitim taleplerinin tespiti ve giderilmesi, okul-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak   platform kurulması ve yönetilmesi, KOBİ’lere destek sağlanması, eğitimlerin planlanması, mesleki eğitim modüllerinin geliştirilmesi gibi hedefleri olduğunu belirten Çöpoğlu, “Tamamlandığında yılda yaklaşık 2 bin 500 kişiye eğitim verilmesi, 1.140 kişiye mesleki yeterlilik kursları kapsamında belgelendirme yapılması amaçlanıyor” bilgisini verdi.

UYUM SAĞLAYACAK “İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın da bölgenin rekabet gücünü artıracağına dikkat çeken Genel Sekreter, “Programın öncelikleri arasında; imalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi gibi başlıklar bulunuyor. Eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması hedefiyle bağlantılı olarak; proje başvurularında mesleki eğitim kurumları ile OSB’ler veya odalarla ortaklık yapısı geliştirilmesi ve mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 işletmenin iştirakçi olarak yer alması zorunlu tutuldu. Program kapsamında; mevcut durumda uygulama aşamasında olan 27 projeye yaklaşık 15 milyon lira destek sağlanacak, 16 milyon liranın üzerinde bir değer yaratılacak” dedi.

DESTEĞE DEVAM Dr. Mustafa Çöpoğlu, Teknik Destek Programları’nın ise yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Doğu Marmara Bölgesi’nde mesleki eğitimin geliştirilmesi amacına hizmet eden projelerin de öncelikli olarak desteklendiğini dile getiren Çöpoğlu, 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında çeşitli kodlama ve robotik eğitimlerinin yanında, meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine 4. Sanayi Devrimi’nin genel uygulamalarıyla uyumlu cihazların kullanımı hakkında eğitimler verildiğini söyledi. Çöpoğlu, aynı konularda önümüzdeki yıllarda da desteklerin artarak devam etmesinin planlandığını vurguladı.

 Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz